Beskrivning

Dessa PM2.5 filter kommer i pack om 10. De kan filtrera partiklar så små som 2,5 mikron (mikrometer) och är effektiva i cirka 16 - 24 timmar beroende på luftkvaliteten i miljön.

Ett PM 2,5 filter består av tre icke-vävda material: smältblåst tyg, spinnbundet tyg och aktivt koltyg. Smältblåst tyg är den viktigaste delen i ett filter. Dess icke-vävda fibrer fungerar som en fysisk barriär mot mikroskopiska partiklar samtidigt som de ger en elektrostatisk barriär för att stoppa aerosoliserade nano-partiklar.

Spinnbundet tyg är ett icke-vävt tyg som filtrerar bort större partiklar, samtidigt som det ger struktur till de inre smältblåsta skikten. Det aktiva kolfiltret fångar upp partiklar via en process som kallas adsorption och fungerar också som antibakteriell och deodoriserande medel.

Observera att PM2.5 filter INTE är återanvändbara eller tvättbara. 

Gnugga inte på filtret och kom ihåg att avlägsna filtret vid tvättning av ditt munskydd.

PM2.5 filter skall förvaras på en torr och ren plats.